خانه » بازی » اخبار داخلی

اخبار داخلی

درگاه پرداخت برخی بازی‌های موبایل ایرانی توسط شاپرک مسدود شد
110

درگاه پرداخت برخی بازی‌های موبایل ایرانی توسط شاپرک مسدود شد

مشخصات سیستم مورد نیاز بازی مختار: فصل قیام – فصل دوم سفیر عشق منتشر شد
115

مشخصات سیستم مورد نیاز بازی مختار: فصل قیام – فصل دوم سفیر عشق منتشر شد